Vagnsbult

Vagnsbult, även kallad kullerskruv med fyrkant, används i träkonstruktioner tillsammans med mutter och bricka där man önskar ett montage utan uppstickande skalle.